- Jogi háttér, befogadási feltételek


Intézményünk az 1993. évi III. törvény szerinti besorolás alapján szakosított ellátási formát biztosító, tartóst bentlakást nyújtó idősek ápoló - gondozó otthona. Lakóink a szakmai rendelet szerinti ellátásban részesülnek, szakembereink az ellátottak alapápolásáról gondoskodnak. Demens betegeinket külön részlegen látjuk el.

Befogadási feltételek

A felvételt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Szt.), valamint a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet határozza meg.
A befogadás lehetőségének megállapítása értékelő adatlap alapján történik, de alapfeltétele a III. fokozatú gondozási szükséglet fennálása. A befogadás lehetőségét egyéb körülmények is meghatározhatják, melyek közül néhány:

1.2.1. demencia kórkép legalább középsúlyos fokozata
1.2.2. egyedül él, és
1.2.2.1. nyolcvanadik életévét betöltötte
1.2.2.2. hetvenedik életévét betöltötte és lakóhelye közműves vízellátás vagy közműves villamosenergia-ellátás nélküli ingatlan
1.2.2.3. hallási fogyatékosként fogyatékossági támogatásban részesül
1.2.2.4. vakok személyi járadékában részesül
1.2.2.5. fogyatékossági támogatásban részesül és az orvosszakértői szerv önkiszolgálási képességének hiányát állapította meg
1.2.2.6. a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló rendelet szerinti E minősítési kategóriába tartozó rokkantsági ellátásban vagy rokkantsági járadékban részesül
1.2.2.7. munkaképességét 100%-ban elvesztette vagy legalább 70%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes.

A felvételt kérelmezni kell. A felvételi eljárás része a nyilvántartásba vétel és előgondozás.

A fent leírtak nem szolgálnak teljeskörű tájékoztatásként. Kérjük, hogy részletes tájékoztatásért keressék intézményünket a megadott elérhetőségeken.

Pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek ellátásáról nem tudunk gondoskodni, számukra más szolgáltatások és szakosított intézmények állnak rendelkezésre.